marți, 6 octombrie 2015

Primul Spital Brâncovenesc

Spitalul Brâncovenesc - primul corp - cu 60 de paturi - a fost ctitorit de Safta în perioada 1835-1837, angajându-l pe arhitectul prusac Josef Hartl (1780-?). Inaugurarea a avut loc în 14 octombrie
1838.Pe fațada primului spital au fost sculptate următoarele versuri:

Voi, cari fără ajutor, Vă aflați trudiți de boale,
Veniți, iubirea cea de om vă chiamă să vă scoale.
Cât e putință, aici găsiți duioasă mângâiere,
Iar darul cel desăvârșit numai de sus se cere.

Un comentariu: