sâmbătă, 17 octombrie 2015

Biserica „Domnița Bălașa” 1885 - 2015


În 18 februarie 1880 arhitecții Carol Benisch și Alexandru Orăscu evaluează starea bisericii neogotice, ridicată în 1842 de Safta Brâncoveanu și găsesc că afundarea ei în teren și crăpăturile pereților sunt mult prea grave pentru a o putea salva. Întărirea ei cu fier ar fi fost mult prea costisitoare, ceea ce a dus la luarea hotărârii demolării ei și ridicării unei noi biserici. (A.N.R., fond Așezămintele Brâncovenești, dosar 17/1880)

Colecția Cezar Petre Buiumaci 

Planurile generale ale Bisericii Domnița Bălașa au fost realizate de arhitecții Carol Benisch, Alexandru Orăscu și Friedrich Hartmann și avizate de André Lecomte de Nouy. Antreprenorul lucrării a fost Dobre Nicolau.

Lucrările au început în 1881, după demolarea vechii biserici neogotice.

În aprilie 1881 epitropii Nicolae Bibescu și Theodor Văcărescu hotărăsc ca Benisch să fie arhitectul diriginte al lucrărilor și să realizeze toate planurile construcției. Contractul său a fost de 15000 lei.

Pentru decorarea interiorului bisericii, colonelul Bibescu a făcut vizite în străinătate, la Viena, Stuttgart, München și Paris, de unde a comandat diverse obiecte sau materiale.

Inaugurarea Bisericii a avut loc în data de 29 septembrie 1885, anul acesta marcându-se 130 de ani de la acel moment istoric.


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu